Leerlingenvervoer

Wat is leerlingenvervoer?

Door middel van het gemeentelijke leerlingenvervoer worden ouders in staat gesteld hun kind naar school te laten gaan. Hiertoe wordt hen een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten aangeboden.

De voorwaarden en criteria welke hier betrekking op hebben, staan beschreven in een Verordening Leerlingenvervoer, die elke gemeenteraad verplicht is vast te stellen. Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige regeling bevindt zich wereld van wetgeving, beleidskeuzes en jurisprudentie. Dit maakt de uitvoering ervan een lastige klus.

Daarnaast spelen er grote belangen mee, die het noodzakelijk maken de beoordeling van de vergoedingsaanvragen goed te doen. Het leerlingenvervoer is een openeinderegeling. Een gemeente heeft daardoor een financieel belang bij een juiste en rechtmatige beoordeling. Niet minder belangrijk is de doelgroep van dit vervoer. Het zijn de kinderen, die rechtstreeks de gevolgen van het gemeentelijk beleid ondervinden. In deze toch al kwetsbare groep maken bovendien veel kinderen van het speciaal onderwijs deel uit.