Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning door specialisten

Consulent leerlingenvervoer Beleidsondersteuning Aanbestedingen Projecten mobiliteit
Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning leerlingenvervoer Carolien Aalders Beleidsondersteuning leerlingenvervoer - doelgroepenvervoer Europese aanbestedingen leerlingenvervoer door Carolien Aalders Projecten mobiliteit door Carolien Aalders

Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning door specialisten


Ondersteuning leerlingenvervoer - Consulent van Carolien Aalders Wij worden regelmatig gevraagd om bij gemeenten de afdeling Leerlingenvervoer te ondersteunen.
De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn, maar je kunt daarbij denken aan:

  • – vervanging bij ziekte en/of tijdelijke afwezigheid.
  • – Inwerken en coachen nieuwe medewerker bij vertrek/ontslag
  • – Ondersteuning bij capaciteitsproblemen

Een consulent leerlingenvervoer in ons team is altijd een zeer ervaren consulent. Bij diverse gemeenten in het land ondersteunen zij de afdeling leerlingenvervoer of hebben die ondersteund. Met hun ervaring hebben zij lokale consulenten kunnen begeleiden en/of inwerken. Het is ook mogelijk dat zij het consulentschap volledig zelfstandig uitvoeren wanneer er bijvoorbeeld een probleem ontstaat vanwege ziekte.

In ons werk zien wij dat veel gemeenten met Excel of specifieke automatisering werken voor hun leerlingenvervoer. Beide werkt prima, maar in beide ontbreekt vaak overzichtelijke en makkelijk te generen managementinformatie en koppelingen met vervoerders. Om die reden zijn wij zélf een slimme tool aan het ontwikkelen, waarmee het én mogelijk is om:

  • de aanvragen te administreren
  • alle leerlingengegevens overzichtelijk te registreren en te bewaren
  • de kosten van alle vervoersvormen snel inzichtelijk te maken
  • op ieder moment veelzeggende management- en beleidsinformatie op te halen
  • een koppeling is met de systemen van vervoerders mogelijk te maken

Want waarom zou je veel registreren als het systeem je niet de informatie geeft om het werk makkelijker, eenduidiger, overzichtelijker en minder bewerkelijker te maken. Veel van bovenstaande functionaliteiten zijn overigens ook in Excel in te bouwen. Daarbij kunnen wij gemeenten adviseren en ondersteunen, zodat de inspanningen tot een beter resultaat zullen leiden.

Volledig uitbesteden
Tevens zijn er gemeenten die het consulentschap Leerlingenvervoer volledig willen uitbesteden. Ook hierin kunnen wij de gemeente ondersteunen. Wij nemen de uitvoering van het Leerlingenvervoer volledig (of desgewenst gedeeltelijk) van de gemeente over volgens de lokale verordening Leerlingenvervoer.
Voor een gemeente waar het leerlingenvervoer geen volledige dagtaak omvat, is het moeilijk om kennis en kunde up-to-date te houden. Op dit gebied kunnen wij de gemeente dus volledig ontzorgen.

Kosten en kostenmonitor leerlingenvervoer
Een groot probleem bij veel gemeenten zijn de kosten van het leerlingenvervoer. Een goed zicht op de kostenverdeling binnen het leerlingenvervoer is dan ook een eerste vereiste om keuzes te kunnen maken, die tot een kostenverlaging leiden. Soms verbazen wij ons over het beperkte inzicht in de kosten. Dat kan en moet volgens ons beter.

In 2013, 2015 en 2017 is in opdracht van de VNG en het Ministerie de Kostenmonitor Leerlingenvervoer uitgezet, Omdat wij het belangrijk vinden, dat er zicht blijft op de cijfermatige ontwikkeling van het leerlingenvervoer, hebben wij de Kostenmonitor Leerlingenvervoer 2019 opgezet. Daaruit blijkt, dat de kosten van het leerlingenvervoer op leerlingniveau weer aan het stijgen zijn.

Afgezien van de kosten, vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig naar school te gaan. Met een gericht beleid op het zelfstandig leren reizen van de leerlingen, zou de gemeente dus een gewenst resultaat kunnen bereiken dat twee doelen dient. In de eerste plaats is dat het vergroten van de mobiliteit van de leerlingen. In de tweede plaats het verminderen van de kosten, met als gevolg dat er ook meer geld vrijkomt voor maatwerk. Dat zijn oplossingen voor kinderen die wél afhankelijk zijn van de taxi, maar door overvolle busjes geconfronteerd worden met (te) lange reistijden en onderlinge spanningen. Met het team van Carolien Aalders ondersteunen wij gemeenten ook met het zelfstandig leren reizen van leerlingen. Wij doen dat met ons project Samen Reizen met…, wilt u daar meer informatie over, kijk dan op de site van Samen Reizen met… en bel of mail ons.