Beleidsondersteuning leerlingenvervoer

Consulent leerlingenvervoer Beleidsondersteuning Aanbestedingen Projecten mobiliteit
Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning leerlingenvervoer Carolien Aalders Beleidsondersteuning leerlingenvervoer - doelgroepenvervoer Europese aanbestedingen leerlingenvervoer door Carolien Aalders Projecten mobiliteit door Carolien Aalders

Beleidsondersteuning leerlingenvervoer, ondersteuning door kennis en ervaring


Beleidsondersteuning leerlingenvervoer - doelgroepenvervoer Binnen een gemeente komt het regelmatig voor dat op beleidsniveau de specifieke kennis ontbreekt als het gaat om leerlingenvervoer. Wij zien ook dat het voor een gemeente moeilijk blijkt om het leerlingenvervoer een goede plek binnen de organisatie te geven. De ene gemeente plaatst het leerlingenvervoer bij leerplicht, terwijl de andere gemeente ervoor kiest om het leerlingenvervoer bij het sociaal domein onder te brengen. Voor beide valt wat te zeggen, maar wat van cruciaal belang is, is dat er voldoende tijd, aandacht en kennis moet zijn voor dit vakgebied. Dat is voor gemeenten vaak moeilijk te organiseren.

De plek van het leerlingenvervoer binnen de organisatie geeft vaak wel aan hoe de gemeente tegen de problematiek van het leerlingenvervoer aankijkt. Wettelijk gezien valt leerlingenvervoer onder de onderwijswetten, maar binnen de publieke opinie heeft het een sociaal karakter. Een afwijzing van een aanvraag leerlingenvervoer kan om die reden veel stof doen opwaaien’. Met behulp van “social media” en de lokale pers wordt er dan flink stemming gemaakt die de publieke opinie erg negatief beïnvloed.

Om die reden is het voor wethouders nog al eens lastig en wordt de beslissing van consulent leerlingenvervoer regelmatig herroepen. Soms begrijpelijk, maar vaak werkt het precedenten en ongelijke behandeling van inwoners in de hand, Daarnaast zet het de consulent leerlingenvervoer onder grote druk.

Wij zien bovenstaande problematiek regelmatig terug en pleiten daarom voor duidelijke beleidsregels. Een lokale verordening leerlingenvervoer biedt in grote lijnen voldoende houvast om de aanvragen leerlingenvervoer te kunnen afhandelen. Toch zijn er juist op lokaal niveau hele specifieke problemen, die om een lokaal beleid vragen. Met beleidsregels kunnen deze duidelijk worden uitgewerkt. Vanwege onze ervaringen bij veel verschillende gemeenten, zijn wij in staat om de gemeente, met onze beleidsondersteuning leerlingenvervoer, hierin goed te adviseren. Duidelijkheid die de consulent ondersteunt, maar vooral ook voorkomt dat er precedentwerking optreedt en er ongelijkheid van de behandeling van burgers ontstaat.

Voorstel uitwerken
U kunt ervoor kiezen om de beleidsregels zelf uit te werken, waarbij u ons vraagt om deze te beoordelen en van advies te voorzien. Wij kunnen u ook ondersteunen door de beleidsregels volledig voor u uit te werken.

Zelfredzaamheid van leerlingen
Wij vinden het erg belangrijk dat een gemeente een beleid voert dat erop is gericht om leerlingen te begeleiden om zelfstandig naar school te gaan. Het komt veel voor, dat het veld rondom de consulent leerlingenvervoer “vergeten” dat in de eerste plaats ouders zélf verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van hun kind en dat de gemeente in beginsel een financiële ondersteuning geeft voor het vervoer.

Steeds minder wordt er bijna automatisch taxivervoer ingezet. Steeds vaker wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het zelf fietsen of het gebruik van openbaar vervoer. De ontwikkeling van kinderen krijgt daarmee zó’n boost. Het argument “mijn kind zit al jaren in de taxi”, horen we uiteraard ook nog vaak. Toch zou dit juist een argument kunnen zijn om te onderzoeken of het kind zich in die jaren zodanig heeft ontwikkeld, dat zelfredzaamheid inmiddels wel tot de mogelijkheden behoort. Een kind dat op 5-jarige leeftijd met de taxi naar een SBO wordt gebracht, kan na 5 jaar misschien wel fietsen.

Wij vinden het verstandig als er binnen de gemeente beleid wordt gevoerd om de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen. Met onze beleidsondersteuning leerlingenvervoer helpen wij gemeenten hierbij. Wij doen dat met advies over de beleidsregels en uitvoerend met ons project Samen Reizen met…, wilt u daar meer informatie over, kijk dan op de site van Samen Reizen met… en bel of mail ons.