Aanbestedingen leerlingenvervoer

Consulent leerlingenvervoer Beleidsondersteuning Aanbestedingen Projecten mobiliteit
Consulent leerlingenvervoer, ondersteuning leerlingenvervoer Carolien Aalders Beleidsondersteuning leerlingenvervoer - doelgroepenvervoer Aanbesteding leerlingenvervoer door Carolien Aalders Projecten mobiliteit door Carolien Aalders

Aanbesteding leerlingenvervoer, ondersteuning door kennis en ervaring


Aanbesteding leerlingenvervoer door Carolien Aalders Een aanbesteding leerlingenvervoer is een terugkerend fenomeen dat eens in de paar jaar moet gebeuren. Gemeenten, die het vervoer aanbesteden, doen dit zelfstandig, in een samenwerking met een aantal gemeenten of in een samenwerking met een aantal collega’s. Het kan gaan om een op zichzelf staande aanbesteding leerlingenvervoer of een aanbesteding, waarbij het leerlingenvervoer onderdeel is van het bredere doelgroepenvervoer. Een aanbestedingsprocedure luistert nauw en is gevoelig. Het resultaat raakt veel inwoners, de politiek en de financiën van de gemeente.

Door onze jarenlange ervaring in het leerlingenvervoer en (inmiddels ook) het doelgroepenvervoer hebben we inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd in aanbestedingstrajecten.
Wij zijn geen aanbestedingsjuristen, maar werken daar wel mee samen. Onze expertise zit in het leerlingen- en doelgroepenvervoer, waardoor we heel goed in staat zijn om gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij aanbestedingstrajecten. Wij doen dit wanneer een gemeente zelf een aanbesteding wil doen, maar ook wanneer er een samenwerking is in de regio.

De gemeente heeft op basis van de eigen verordening leerlingenvervoer bepaald hoe zij uitvoering geven aan het leerlingenvervoer. In deze verordening wordt de totale omvang van de voorzieningen, die de gemeente biedt voor het leerlingenvervoer, beschreven. Hiervan wordt met name het aangepast vervoer aanbesteed, waarvan wij in de praktijk merken dat essentiële zaken niet of onvoldoende worden meegenomen. Het zijn juist deze zaken, die tot discussie leiden met de vervoerder en de frustraties tot gevolg hebben waar veel consulenten in de dagelijkse praktijk last van hebben. Het vervelende is wel dat er gedurende de contractduur, afspraken gelden die zijn overeengekomen. Het is daarom van belang, dat vooraf mogelijke discussiepunten worden uitgesloten.