Sprekers Dag van het leerlingenvervoer 2022

Locatie Terugblik Sprekers 2022 Programma 2022
de Dag van het Leerlingenvervoer in de Vereeniging in Nijmegen Terugblijk op de vorige versies van de Dag van het Leerlingenvervoer Programma Dag van het leerlingenvervoer
REGISTREER JE NU, voor de DAG VAN HET LEERLINGENVERVOER 2022

Sprekers op de Dag van het Leerlingenvervoer 2022

Jayden Lok
14-jarige leerling
Dag van het leerlingenvervoer 2022 - Jayden Lok
Ouders & onderwijs
Kan het leerlingenvervoer beter?
Carolien Aalders
Leerlingen- & Doelgroepenvervoer
Dag van het leerlingenvervoer 2022- Carolien Aalders

Jaydon is een slechtziende en stoere knul, die door zijn slechtziendheid en autisme niet zelfstandig kan (inmiddels: kon) reizen en afhankelijk is (inmiddels: was) van een taxi naar zijn school. Sinds een half jaar reist hij zelfstandig met het openbaar vervoer.
Zijn basisschooltijd bracht Jayden door op een school voor speciaal onderwijs, waar hij met een taxi naar toe ging. Ook naar zijn vervolgonderwijs op het Praktijkonderwijs was een taxi nodig. De overvolle taxibusjes en de steeds wisselende chauffeurs, waarmee hij dagelijks naar school ging, putten hem psychisch uit.

Zijn gemeente (Epe) stelde hem deelname aan De Reiskoffer voor. Nu vindt Jaydon, dat zijn moeder niet zo dramatisch moet doen als hij eens iets later thuis komt. Hij eet dan graag met wat vrienden nog even een saucijzenbroodje op het station voordat hij in de OV-bus stapt.

Jaydon vertelt over zijn ervaring in de taxi en in het openbaar vervoer en wil graag vragen van je beantwoorden.

In het maart dit jaar heeft ‘Ouders & Onderwijs’ een kritisch rapport uitgebracht over het leerlingenvervoer. Hun conclusies zijn:

 • De ritten zijn te lang
 • De chauffeurs wisselen te vaak.
 • De situatie in de bus is vaak onveilig en stressvol.
 • Klachtafhandeling is onvoldoende.

Hierover is de minister bevraagd en heeft deze toegezegd onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het leerlingenvervoer te verbeteren. Het gaat dan met name om het voorkomen van extreem lange reistijden.

Ouders & Onderwijs komt graag in gesprek met consulenten en beleidsmakers over het leerlingenvervoer en de conclusie die zij verbinden aan het leerlingenvervoer.
Een uitgelezen kans om jouw beeld over het leerlingenvervoer te delen met de opstellers van het rapport

Carolien heeft zich ontwikkelt tot een deskundige op het gebied van het leerlingen- en doelgroepenvervoer en is de trotse initiatiefneemster van de Dag van het Leerlingenvervoer. Ze is een veelgevraagde adviseur bij diverse gemeenten. Daarnaast geeft ze cursussen en verzorgt ze actualiteitendagen in het land. Regelmatig werd haar gevraagd of ze ook tijdens het congres tijd zou willen besteden aan casuïstiek. De drukte die de organisatie van de Dag van het Leerlingenvervoer met zich meebrengt, maakt dat het echter moeilijk te combineren is met het leiden van een eigen sessie. Toch is Carolien gezwicht voor de vraag naar dit onderdeel in het programma. In de editie van 2020 hebben we hier voor het eerste ruimte voor ingebouwd en daar is erg positief op gereageerd. Daarom is dit onderdeel opnieuw in het programma opgenomen. In een deelsessie van ca. 45 minuten kun je je vragen over het leerlingenvervoer kwijt en casussen voorleggen. Carolien Aalders zal hier spontaan op ingaan en haar best doen je weer op weg te helpen met je vraag/casus.

Bas Wesseldijk
Samenwerkingsverband Stromenland
Petra Raaijen
Beleidsmedewerkster Onderwijs bij de VNG
Jan Hofman
Directeur J.H. Donnerschool SO/VSO cl. 4
Bas is voormalig bestuurder van Samenwerkingsverband De Meierij in de regio ’s Hertogenbosch. Met dit samenwerkingsverband heeft hij bereikt, dat het speciaal basisonderwijs in die regio is afgeschaft. In dat opzicht is er in de regio Nijmegen nog veel te winnen.

 • Wat is zijn visie op het onderwijs?
 • Hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen in de regio ’s Hertogenbosch?
 • Wat zijn zijn planning met het Samenwerkingsverband Stromenland?
 • En hoe gaat hij dit bereiken?

Bas is een inspirerende bestuurder, die met zijn nuchtere en bevlogen visie invulling geeft aan Passend Onderwijs. Stromenland bestaat uit een grote regio. Bij het samenwerkingsverband horen alle schoolbesturen, alle reguliere en speciale basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Nijmegen, Sint Anthonis, West Maas en Waal en Wijchen.

Samenwerkingsverband Stromenland stelt zich voor

Elke editie van de Dag van het Leerlingenvervoer is de VNG één van de sprekers. Voor hen is deze dag ook een netwerkdag en mooie mogelijkheid om veel medewerkers in het leerlingenvervoer te zien en te spreken.

Petra Raaijen – beleidsmedewerker leerlingenvervoer binnen de VNG – neemt ons mee in de actualiteiten van het leerlingenvervoer binnen de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). En er speelt dit jaar veel, bijvoorbeeld:

 • personeelskrapte bij taxibedrijven,
 • evaluatie van de Modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer,
 • de hernieuwde Kostenmonitor Leerlingenvervoer.
De J.H. Donnerschool is een Cluster 4-school in De Glind. Veel kinderen komen hier met taxivervoer naar toe. Jan kwam vorig jaar in het nieuws, omdat hij het niet eens was met de beoordeling van een gemeente om een leerling met het openbaar vervoer naar school te laten gaan.

Desondanks is hij een groot voorstander van het ondersteunen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen.

Jan zet zich daarnaast in om samen met gemeenten de jeugdhulp zó te organiseren, dat er een verbinding is met de school. Zijn stelling is, dat een school en leerlingen er niet bij gebaat zijn als veel verschillende hulpverleners bij de leerlingen betrokken zijn.
Hij roept op om het aantal hulpverlenende instellingen, waar een school mee te maken heeft, zo veel mogelijk te beperken.

Taxichauffeur
aan het woord
De Modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer
wordt binnekort geëvalueerd
Elke dag zijn ze voor gemeenten en leerlingen op pad, maar spreken doen we ze eigenlijk nooit.

De taxichauffeur. Wat is zijn/haar belevingswereld? Wat maakt hij/zij zoal mee onderweg en in contact met ouders en leerlingen?

Op de Dag van het leerlingenvervoer hebben we een (en mogelijk meer) chauffeur(s), om hun verhaal te doen.

De Modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer is op 2 december 2020 door de VNG gepubliceerd.
De belangrijkste doelen die daarmee beoogt werden, zijn:

 • Leesbaarder verordening
 • Duidelijk maken dat het om een bekostiging gaat
 • Meer afstemming met Samenwerkingsverbanden
 • Meer aandacht voor thuis nabij onderwijs
 • Meer aandacht aan zelfstandigheid van leerlingen

Over niet al te lange tijd zal de modelverordening geëvalueerd worden.

In een deelsessie gaan Carolien Aalders (Opsteller van de modelverordening) en Petra Raaijen (Beleidsmedewerker leerlingenvervoer van de VNG) in gesprek over de ervaringen, tips en tops van de modelverordening.

Je hebt hier alle ruimte om je ervaring en mening te laten horen.

Omdenken
Kun jij omdenken?
Wat is omdenken?
Een clinic “Omdenken”
Speciaal voor de gasten van het congres organiseren we een “Omdenk-clinic” uit de school van de meester-omdenker Berthold Gunster. Dit vormt een energieke, humorvolle, positieve en leerzame afsluiter van de Dag van het Leerlingenvervoer.
Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder problemen geen omdenken. En een probleem bestaat uit twee dingen: feiten en verwachtingen. Zodra je een tegenstelling ervaart tussen die twee, tussen wat-zou-moeten-zijn en wat-is, ervaar je iets als een probleem. Door de feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, kun je de stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.

(bron: omdenken.nl)