Inschrijven Actualiteitendag Leerlingenvervoer

Inschrijven voor de Actualiteitendag Leerlingenvervoer

De actualiteitendag leerlingenvervoer behandelt de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. Er gebeurt veel en steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar het Sociaal Domein. Net als alle thema’s die daaronder vallen, ontkomt het leerlingenvervoer ook niet aan ingrepen die moeten leiden tot een kostenverlaging. Hoe ga je hiermee om en welke effecten zijn daarvan te verwachten? Welke invloed heeft de nieuwe Modelverordening op de uitvoering en op de beleidskeuzes?

Tijdens deze dag worden vakspecialisten en beleidsmedewerkers in één dag op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leerlingenvervoer en recente jurisprudentie. Uiteraard staan we ook stil bij praktijkvoorbeelden.

  Behandelde onderwerpen:

 • Werkt Passend Onderwijs?
 • Dichtstbijzijnde toegankelijke school versus Passend Onderwijs
 • Berekening drempelbijdrage 2018/2019
 • Botsten leerlingenvervoer en jeugdvervoer of sluiten ze aan?
 • Help! De vraag naar individueel vervoer groeit
 • Ervaringen met de Regiecentrales
 • Kamerbrief
 • Jurisprudentie
 • Hoogbegaafdenonderwijs in het leerlingenvervoer
 • Nieuws vanuit de VNG
 • Privacy

Deze cursus is inclusief lunch en syllabus en vindt plaats op de volgende data en locaties:

 • 26 november 2018 in Amersfoort
 • 10 december 2018 in Den Bosch
 • 25 maart 2019 in Amersfoort
 • 1 april 2019 in Den Bosch
 • 23 april 2019 in Rotterdam
 • 6 mei 2019 in Nijmegen
 • 14 mei 2019 in Zaandam
 • 28 mei 2019 in Assen

 

… Klik hier om terug te gaan naar “Trainingen”.