Inschrijven Actualiteitendag Leerlingenvervoer

Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer op Facebook

Blijf ook op de hoogte via onze facebook-pagina

Basiscursus Leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer Praktijkdag & Casuïstiek leerlingenvervoer Jeugdwet versus Leerlingenvervoer
Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer door Carolien Aalders Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Inschrijven voor de Actualiteitendag Leerlingenvervoer

De actualiteitendag leerlingenvervoer behandelt de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. Er gebeurt veel en steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar het Sociaal Domein. Net als alle thema’s die daaronder vallen, ontkomt het leerlingenvervoer ook niet aan ingrepen die moeten leiden tot een kostenverlaging. Hoe ga je hiermee om en welke effecten zijn daarvan te verwachten? Welke invloed heeft de nieuwe Modelverordening op de uitvoering en op de beleidskeuzes?

Tijdens deze dag worden vakspecialisten en beleidsmedewerkers in één dag op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leerlingenvervoer en recente jurisprudentie. Uiteraard staan we ook stil bij praktijkvoorbeelden.

  Behandelde onderwerpen:

 • Werkt Passend Onderwijs?
 • Dichtstbijzijnde toegankelijke school versus Passend Onderwijs
 • Berekening drempelbijdrage 2018/2019
 • Botsten leerlingenvervoer en jeugdvervoer of sluiten ze aan?
 • Help! De vraag naar individueel vervoer groeit
 • Ervaringen met de Regiecentrales
 • Kamerbrief
 • Jurisprudentie
 • Hoogbegaafdenonderwijs in het leerlingenvervoer
 • Nieuws vanuit de VNG
 • Privacy

Deze cursus is inclusief lunch en syllabus
 

… Klik hier om terug te gaan naar “Trainingen”.