Cursus Leerlingenvervoer bij Carolien Aalders vergroot uw kennis over leerlingenvervoer

Cursus leerlingenvervoer – vergroot uw kennis bij Carolien Aalders

Op zoek naar een cursus leerlingenvervoer? Onderstaand een greep uit het cursusaanbod welke Carolien organiseert op het gebied van Leerlingenvervoer. Ook voor de Bestuursacademie verzorgt zij alle cursussen met dit onderwerp.

Wilt u meer uitleg over de cursus? Klik dan op de desbetreffende titel.

Basiscursus Leerlingenvervoer (2-daags)

Deze cursus leerlingenvervoer heeft tot doel om deelnemers de basiskennis te verschaffen over het leerlingenvervoer in het algemeen en de Verordening Leerlingenvervoer in het bijzonder, vakkennis op de doen, met elkaar in discussie te gaan en afstemming te vinden.
De cursus geeft inzicht in het primaire proces, maar tevens in de complexe problematiek waarmee een consulent te maken heeft. Door deze cursus doen deelnemers vakkennis op en zijn ze in staat om na de cursus ouders adequaat te informeren over deze moeilijke materie, hun aanvragen op een consequente en rechtmatige manier te beoordelen en het hoofd te bieden aan complexe vragen.

Behandelde onderwerpen:

 • * Wat is het leerlingenvervoer en waar komt het vandaan?
 • * Relevante wetgeving
 • * Inzicht in het scholenstelsel, incl. hoogbegaafdenonderwijs en richtingenonderwijs, in Nederland (nu, maar ook in relatie tot Passend Onderwijs)
 • * Welke gevolgen heeft Passend Onderwijs voor het leerlingenvervoer?
 • * Welke informatie vindt men in het Basisboek Leerlingenvervoer?
 • * Hoe zit de Verordening Leerlingenvervoer in elkaar en hoe moet je hem lezen? (er wordt ingegaan op de nieuwe Modelverordening)
 • * Wat zegt de toelichting op de verordening?
 • * Welke jurisprudentie is van belang?
 • * Oefenen met het toepassen van de verordening?
 • * Wat is belangrijk voor een beschikking?
 • * Oefenen met aanvragen
 • * Casuïstiek

 

Deze 2-daagse cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch en syllabus en vindt plaats op de volgende data en locaties:

cursus leerlingenvervoer jongen_trein

     • 10 en 17 september in Den Bosch
     • 5 en 12 november 2018 in Zwolle
     • 5 en 12 februari 2019 in Amersfoort
     • 18 februari en 11 maart 2019 in Den Bosch
     • 9 en 16 april 2019 in Zwolle

Inschrijven voor de Basiscursus Leerlingenvervoer (2-daags)? Klik hier voor het inschrijfformulier Basiscursus Leerlingenvervoer

 

Praktijkdag Leerlingenvervoer

Als consulent leerlingenvervoer word je regelmatig geconfronteerd met aanvragen die je niet standaard kunt afhandelen. Tijdens de basiscursus wordt behandeld hoe de Verordening Leerlingenvervoer moet worden toegepast, maar in de prakrijk blijkt dat niet altijd even makkelijk.

De “Praktijkdag leerlingenvervoer” is ervoor om met elkaar de lastige casussen te bespreken en daarvan te leren. Je kunt daarbij je eigen cases meenemen om te kunnen voorleggen. Andersom wordt je geconfronteerd met de cases van medecursisten en andere interessante casussen, die bekend zijn uit de praktijk.

Behandelde onderwerpen:

 • Terugblik op afgelopen periode
 • Tegen welke problemen ben je opgelopen?
 • Verankering van theorie door middel van verschillende werkvormen
 • Wat gebeurt er na de aanvraag (bij de vervoerder, administratief bij de gemeente, financiële processen, vervoersplan)?
 • Praktijkvragen mede a.d.h.v. aanvragen
 • Ruimte voor (lokale) casuïstiek (waar men in de tussenliggende weken voor is komen te staan)
 • Wat gebeurt er landelijk met Regiecentrales?
 • Hoe maak je mensen bewust van hun eigen vermogen en dat van hun kind (begrip en doorvragen is daar bij belangrijk)
 • Wat voor vragen kun je uit de praktijk verwachten
  Bijvoorbeeld:
  * klachten over de chauffeur
  * mijn kind is niet opgehaald
  * mijn kind is te lang onderweg, wordt te vroeg opgehaald
  * kan mijn kind alleen worden vervoerd

Deze cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch en syllabus en vindt plaats op:

150x150_meisje

     • 6 december 2018 in het Mercure hotel te Amersfoort
     • 18 maart 2019 in Den Bosch
     • 21 mei 2019 in Amersfoort

Inschrijven voor de Praktijkdag Leerlingenvervoer? Klik hier voor het inschrijfformulier Praktijkdag Leerlingenvervoer

 
 

cursus Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer

Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer. Meer en meer ontstaat bij gemeenten de behoefte om het vervoer dat, vanuit de diverse wet- en regelgeving, door de gemeente uitgevoerd moet worden, onder één noemer te brengen. Dat deze behoefte bestaat is niet vreemd, maar het is juist de wet- en regelgeving, waardoor er onderscheid moet zijn bij de invulling van het vervoer. Leerlingenvervoer is anders dan Jeugdwetvervoer, maar wat zijn dan de verschillen?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillen tussen Leerlingen- en Jeugdwetvervoer. Het is daarom qua inhoud een cursus die geschikt is voor:

 • Consulenten (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Wijkcoaches en wijkteamleden
 • Hulpverleners
 • Beleidsmedewerkers (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Frontoffice medewerkers

Behandelde onderwerpen:

 • Wat regelt de Jeugdwet en wat specifiek over het vervoer?
 • Wat regelt het leerlingenvervoer?
 • En hoort het WLZ-vervoer hier ook bij?
 • Waar liggen overeenkomsten tussen de 2 wetten?
 • Hoe zit het financieel, dus:
  • Waar komt het geld vandaan?
  • Waar mag het aan worden besteed?
  • Hoe zit het budgettair binnen gemeenten
 • Hoe ziet het aanvraagproces er bij beide regelingen uit?
 • Welke criteria gelden bij beide regelingen?
 • Zijn de 2 regelingen met elkaar te combineren?
 • Kunnen ze naar elkaar toegroeien, in beleid en in de uitvoering?
 • Is het vervoer te combineren?

Praktisch

  – Hoe te handelen als een leerling na school naar een behandeling gaat?
  – Hoe te handelen als een leerling tijdelijk (al dan niet crisis) in jouw gemeente komt te wonen of juist buiten jouw gemeente?
  – Hoe te handelen als een leerling binnen de afstandsgrens van het leerlingenvervoer en vanuit het gezinsbelang vervoer nodig heeft naar school? Is het dan leerlingenvervoer of jeugdwetvervoer?
  – Wie betaalt wat als een leerling voor zorg/behandeling naar een school ver weg moet?
  – Kun je gelijke beleidsregels opstellen?

Gedurende de ochtend komen er veel praktijksituaties langs en wordt er natuurlijk ruimte gemaakt van door jou meegebrachte casussen en vragen.

Duur: 1 dagdeel (’s ochtends van 9:30 tot 12:30 uur)

Deze cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch* en syllabus:

* Lunch is voor uitsluitend voor deelnemers die ook aan de cursus “AVG en de invloed op Jeugdwet- en Leerlingenvervoer”, die ’s middags plaatsvindt, meedoen.

Samen reizen met... fietsend kind

     • De cursus vindt plaats op:
     • 5 september (09:30 – 12:30 uur) in Den Bosch
     • 2 oktober (09:30 – 12:30 uur) in Assen
     • 19 november 2018 (09:30 – 12:30 uur) in Amersfoort deze cursus is volgeboekt
     • 15 januari 2019 (09:30 – 12:30 uur) in Rotterdam
     • 4 maart 2019 (09:30 – 12:30 uur) in Amersfoort

Inschrijven voor de cursus Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer? Klik hier voor het inschrijfformulier Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer

 
 

cursus AVG en de invloed op Jeugdwet- en Leerlingenvervoer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming roept veel vragen op. Er is onduidelijkheid over de consequenties die de verordening heeft voor de werkzaamheden van de consulenten. Veel collega’s gaan er vanuit dat het hun niet treft. Beleidsmedewerkers hebben nog niet helder wat er moet veranderen en ondertussen is de verordening wel van kracht per 25 mei 2018.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de inhoud van de AVG en wat de gevolgen zijn bij de uitvoering van ons werk. Hierbij komen o.a. zaken aan de orde, zoals:

 • Wat merkt de burger, met wie wij te maken hebben, van de AVG?
 • Wat betekent het voor ons werk?
 • Wat mag nog wel? Wat mag niet (meer)?
  • In de aanvraagformulieren
  • In de communicatie met:
  • Collega’s
  • Scholen
  • Vervoerder
  • In de beschikking
  • In de klachtenregeling van de vervoerder
  • Mogen we nog wel weten wat er in de taxi is gebeurd en door wie ingeval van wangedrag/schorsing
 • Moeten er Bewerkersovereenkomsten worden afgesloten
 • Wanneer moet alles op orde zijn?
  • Wat gebeurt er als dat niet zo is?

Duur: 1 dagdeel (’s middags van 13:30 tot 16:30 uur)

Deze cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch en syllabus

* Lunch is voor uitsluitend voor deelnemers die ook aan de cursus “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer”, die ’s morgens plaatsvindt, meedoen.

Samen reizen met... Lachend kind

     • De cursus vindt plaats op:
     • 5 september (13:30 – 16:30 uur) in Den Bosch
     • 2 oktober (13:30 – 16:30 uur) in Assen
     • 19 november 2018 (13:30 – 16:30 uur) in Amersfoort
     • 15 januari 2019 (13:30 – 16:30 uur) in Rotterdam
     • 4 maart 2019 (13:30 – 16:30 uur) in Deventer

Inschrijven voor de cursus AVG en de invloed op Jeugdwet- en Leerlingenvervoer Klik hier voor het inschrijfformulier AVG en de invloed op Jeugdwet- en Leerlingenvervoer
 
N.B.: Deze cursus wordt gegeven in combinatie met de hierboven genoemde cursus “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer”. Wanneer cursisten zich op dezelfde dag voor beide cursussen inschrijven, dan geldt een combinatiekorting en is er voor die cursisten een lunch voorzien.

 

Actualiteitendag leerlingenvervoer (1-daagse)

Er gebeurt veel in het leerlingenvervoer. Steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar het Sociaal Domein.
Steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar dat Sociaal Domein. Net als alle thema’s die daaronder vallen, ontkomt het leerlingenvervoer ook niet aan ingrepen die moeten leiden tot een kostenverlaging. Hoe ga je hiermee om en welke effecten zijn daarvan te verwachten? Welke invloed heeft de nieuwe Modelverordening op de uitvoering en op de beleidskeuzes. Tijdens deze dag worden vakspecialisten en beleidsmedewerkers in één dag op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leerlingenvervoer, recente jurisprudentie en staan we uiteraard ook stil bij praktijkvoorbeelden.

  Behandelde onderwerpen:

 • Werkt Passend Onderwijs?
 • Dichtstbijzijnde toegankelijke school versus Passend Onderwijs
 • Berekening drempelbijdrage 2018/2018
 • Botsten leerlingenvervoer en jeugdvervoer of sluiten ze aan?
 • Help! De vraag naar individueel vervoer groeit
 • Ervaringen met de Regiecentrales
 • Kamerbrief
 • Jurisprudentie
 • Hoogbegaafdenonderwijs in het leerlingenvervoer
 • Nieuws vanuit de VNG
 • Privacy

Deze cursus is inclusief lunch en syllabus en vindt plaats op de volgende data en locaties:

150x150_rolstoel

     • 26 november 2018 in Amersfoort
     • 10 december 2018 in Den Bosch
     • 26 maart 2019 in Amersfoort
     • 1 april 2019 in Den Bosch
     • 23 april 2019 in Rotterdam
     • 6 mei 2019 in Nijmegen
     • 14 mei 2019 in Zaandam
     • 28 mei 2019 in Assen

Inschrijven voor de Actualiteitendag Leerlingenvervoer? Klik hier voor het inschrijfformulier Actualiteitendag Leerlingenvervoer

——————————————————————————————————————————————————————————-
De onderstaande trainingen over leerlingenvervoer worden mogelijk op een later tijdstip weer uitgeschreven. Uiteraard is het mogelijk om voor grotere groepen incompany-trainingen te organiseren. Neem daarvoor rustig contact met ons op.

 

Verkorte basiscursus leerlingenvervoer voor medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC (1-daags)

De medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC krijgt in zijn of haar functie steeds vaker te maken met vragen over het leerlingenvervoer. Om de juiste informatie te kunnen verstrekken en om de aanvragen voor het leerlingenvervoer te kunnen toetsen, is een zekere mate van kennis nodig op het gebied van het leerlingenvervoer.

De 2-daagse basiscursus leerlingenvervoer, die wij al jaren aanbieden, is voor deze doelgroep aangepast, waardoor we in 1 dag, praktijkgericht, het leerlingenvervoer onder de loep nemen. Deze cursus gaat dieper in op de materie dan de hierbovengenoemde training “Topics leerlingenvervoer” en is bestemd voor voor medewerkers die basiskennis van het leerlingenvervoer nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Na het volgen van deze interactieve cursus leerlingenvervoer lukt het de medewerker Publiekzaken en/of de medewerker KCC om de burger om een juiste manier van informatie te voorzien en de aanvraag leerlingenvervoer kan op een correcte manier beoordeeld worden.

Behandelde onderwerpen:

 • Het wettelijk kader van het leerlingenvervoer.
 • Het scholenstelsel waar we in het leerlingenvervoer mee te maken hebben.
 • Welke scholen voor speciaal onderwijs zijn er?
 • Voor welke scholen is er leerlingenvervoer mogelijk?
 • De verordening leerlingenvervoer en de toepassing in de praktijk.
 • Beoordelen van aanvragen leerlingenvervoer:
 • Leerlingenvervoer in de praktijk:
 • De verschillende soorten leerlingen

Topics leerlingenvervoer, een groepstraining voor collega's Sociaal Team & Wijkteam (1 dag)

Naar aanleiding van het verschuiven van de Jeugdzorg naar de gemeente en het feit dat we, vanwege bezuinigingen op het gebied van Jeugdzorg, steeds meer met elkaar te maken krijgen. Is er, mede op verzoek van collega’s in het land die zich bezighouden met het leerlingenvervoer, een nieuwe training aan ons assortiment toegevoegd.

Na afloop van deze training hebben de collega’s van het Sociaal Team en of het Wijkteam kennis van en inzicht in de uitvoering en het wettelijke kader van het leerlingenvervoer.

Deze training op maat, is tevens geschikt voor collega’s van de afdeling Publiekszaken en/of het KCC die de wens hebben om burgers te woord te kunnen staan met betrekking tot de specifieke, gemeente gerelateerde kaders binnen het leerlingenvervoer.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat houdt het leerlingenvervoer in?
  • Wettelijk kader en Verordening leerlingenvervoer.
  • Casuïstiek.
  • Brainstormsessie vervoersoplossingen.
  • Gezamenlijk beleidskaders formuleren (optioneel).

Deze cursus leerlingenvervoer is op aanvraag en wordt in overleg, op gewenste locatie, datum en tijd gegeven. Een informatieverzoek kunt u via het onderstaande contactformulier indienen. Wij nemen hierop contact met u op.

Communicatietraining leerlingenvervoer (2-daagse)

Als consulent leerlingenvervoer ben je maatschappelijk, juridisch en commercieel medewerker tegelijk. Bij het spelen van al deze rollen, wordt communicatie steeds belangrijker. De betekenis van “zelfredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid” moet worden uitgelegd aan ouders, leerlingen, scholen, maar ook aan de gemeenteraad.  De nieuwe verordening en de voorgenomen bezuinigingen maken het noodzakelijk om de keuzes die gemaakt zijn, toe te lichten.  De een op een gesprekken met ouders vragen om vaardigheden, waar je tot nu toe minder gebruik van hoefde te maken, maar die zeer essentieel zijn voor het slagen van een dergelijk gesprek.Voor elke rol die je speelt en voor iedere partij met wie je om tafel gaat, geven wij een 2-daagse cursus die je de hulpmiddelen biedt om tot de juiste communicatie te komen.

Tijdens deze 2-daagse cursus leerlingenvervoer krijg jij, met voorbeelden uit de praktijk, handvatten om gesprekken voor te bereiden, gesprekken te voeren en gesprekken te evalueren.

Deze cursus is incl. lunch en syllabus.

Het gebruik van de OV-chipkaart

Meer en meer stimuleren we ouders om hun kind met het openbaar vervoer naar school te laten reizen. Maar kunnen we ook uitleggen hoe de OV-chipkaart werkt? Waar kopen we die? Welke soorten zijn er? Hoe laden we die op? Welke abonnementen zijn er? Hoe gebruik je hem? Wat wordt er afgeschreven? Hoe kun je zien wat je gereisd hebt en wat er afgeschreven is? Hoe kunnen declaraties worden ingediend?

Kun jij uitleggen hoe de OV-chipkaart werkt en je antwoord is “nee”, dan is dit mini-seminar iets voor jou. Aan de hand van de door de NS beschikbaar gestelde voorlichting wordt je wegwijs gemaakt in de wereld van de OV-chipkaart. Het is ook mogelijk om dit mini-seminar te organiseren voor een groep leerlingen (bijv. op de school) of voor een groep ouders. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit mini-seminar duurt een halve dag en is  incl. lunch en syllabus.

Actuele ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer waar
moet je rekening mee houden bij het aanbesteden van
 leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is sterk in ontwikkeling en dan moet er eens in de zoveel jaar ook nog aanbesteed worden.
Dit was altijd al een intensief traject maar het is nu nog uitdagender.
Behalve het aanbesteden zijn er nu veel meer andere onderwerpen waarmee rekening moet worden gehouden.

In een mini-seminar bespreken we de belangrijkste onderwerpen die NU van belang zijn bij een aanbesteding.
* Wat zijn de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet?
* Welke invloed hebben de drie decentralisatie in het social domein op het leerlingenvervoer?
* Wat betekent duurzaam inkopen en wat betekent dat voor het leerlingenvervoer?
* Hoe kan je inspelen op de gevolgen van passend onderwijs?
* Het belang van samenwerken met de collega’s van de Wmo?
* Welke ontwikkelingen zijn er in de taxibranche (steeds meer faillissementen, wat is de NEA-index)?

Ook als je nu niet bezig bent met het voorbereiden van een aanbesteding is het mini-seminar intressant. Misschien ben je wel betrokken bij beleidsontwikkelingen (bundeling, regiecentrale, regionale samenwerking) waardoor deze kennis zeer noodzakelijk is.

Dit mini-seminar duurt een halve dag en is incl. lunch en syllabus.

Indien u vragen heeft over bovenstaande cursussen, dan kunt u uw vraag via het contactformulier sturen of u kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-18503022

Wilt u contact over trainingen? Klik hier voor het contactformulier Trainingen Leerlingenvervoer