Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Basiscursus Leerlingenvervoer

Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Actualiteitendag
Leerlingenvervoer

Praktijkdag & Casuïstiek
leerlingenvervoer

Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Jeugdwet versus
Leerlingenvervoer

Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

Communicatiecursus Leerlingenvervoer

Cursus leerlingenvervoer – vergroot je kennis bij Carolien Aalders

Op zoek naar een cursus leerlingenvervoer? Onderstaand een greep uit het cursusaanbod welke Carolien organiseert op het gebied van Leerlingenvervoer.
Carolien is ook auteur van het Basisboek Leerlingenvervoer, dat door SDU wordt uitgegeven.

Basiscursus leerlingenvervoer (2-daags)

Deze cursus leerlingenvervoer heeft tot doel om deelnemers de basiskennis te verschaffen over het leerlingenvervoer in het algemeen en de Verordening Leerlingenvervoer in het bijzonder, vakkennis op de doen, met elkaar in discussie te gaan en afstemming te vinden.

De cursus geeft inzicht in het primaire proces, maar tevens in de complexe problematiek waarmee een consulent te maken heeft. Door deze cursus doen deelnemers vakkennis op en zijn ze in staat om na de cursus ouders adequaat te informeren over deze moeilijke materie, hun aanvragen op een consequente en rechtmatige manier te beoordelen en het hoofd te bieden aan complexe vragen. Verder is deze cursus zeer geschikt voor iedereen, die het leerlingenvervoer wil begrijpen.

Deze 2-daagse cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch, handboek leerlingenvervoer en syllabus.

Meer weten over de Basiscursus leerlingenvervoer?
Klik hier voor meer informatie en het cursusrooster van de “Basiscursus leerlingenvervoer”
Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Actualiteitendag leerlingenvervoer 2024 (1-dag)

Er gebeurt veel in het leerlingenvervoer. Steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar het Sociaal Domein. Net als alle thema’s die daaronder vallen, ontkomt het leerlingenvervoer ook niet aan ingrepen die moeten leiden tot een kostenverlaging. Hoe ga je hiermee om en welke effecten zijn daarvan te verwachten? Welke invloed heeft de nieuwe Modelverordening op de uitvoering en op de beleidskeuzes.

Tijdens deze dag worden vakspecialisten en beleidsmedewerkers in één dag op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leerlingenvervoer, recente jurisprudentie en staan we uiteraard ook stil bij praktijkvoorbeelden.

Deze 1-daagse cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch en syllabus.

Meer weten over de Actualiteitendag?
Klik hier voor meer informatie en het cursusrooster van de “Actualiteitendag”
Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Praktijk- & Casuïstiekdag Leerlingenvervoer (1-dag)

Als consulent leerlingenvervoer word je regelmatig geconfronteerd met aanvragen die je niet standaard kunt afhandelen. Tijdens de basiscursus wordt behandeld hoe de Verordening Leerlingenvervoer moet worden toegepast, maar in de prakrijk blijkt dat niet altijd even makkelijk.

De “Praktijk- & Casuïstiekdag leerlingenvervoer” is ervoor om met elkaar de lastige casussen te bespreken en daarvan te leren. Je kunt daarbij je eigen casus meenemen om te kunnen voorleggen. Andersom wordt je geconfronteerd met de casus van medecursisten en andere interessante casussen, die bekend zijn uit de praktijk.

Deze 1-daagse cursus leerlingenvervoer is inclusief lunch en syllabus.

Meer weten over de Praktijk- en Casuïstiekdag Leerlingenvervoer?
Klik hier voor meer informatie en het cursusrooster van de “Praktijk- & Casuïstiekdag Leerlingenvervoer”

cursus Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer (1-dag)

De training “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer” werd in eerste instantie gegeven als dagdeel. In de praktijk blijkt dit echter toch te kort om de stof goed te kunnen behandelen. Vanaf het najaar 2019 wordt voor deze training daarom een hele dag uitgetrokken.

Meer en meer ontstaat bij gemeenten de behoefte om het vervoer dat, vanuit de diverse wet- en regelgeving, door de gemeente uitgevoerd moet worden, onder één noemer te brengen. Dat deze behoefte bestaat is niet vreemd, maar het is juist de wet- en regelgeving, waardoor er onderscheid moet zijn bij de invulling van het vervoer. Leerlingenvervoer is anders dan Jeugdwetvervoer, maar wat zijn dan de verschillen?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillen tussen Leerlingen- en Jeugdwetvervoer. Het is daarom qua inhoud een cursus die geschikt is voor:
 • Consulenten (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Wijkcoaches en wijkteamleden
 • Hulpverleners
 • Beleidsmedewerkers (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Frontoffice medewerkers

Meer weten over de cursus “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer”?
Klik hier voor meer informatie en het cursusrooster van de cursus “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer”
Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

Communicatietraining Leerlingenvervoer (1-Dag)

Als consulent leerlingenvervoer ben je maatschappelijk, juridisch en commercieel medewerker tegelijk. Bij het spelen van al deze rollen, wordt communicatie steeds belangrijker. De betekenis van “zelfredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid” moet worden uitgelegd aan ouders, leerlingen, scholen, maar ook aan de gemeenteraad.

De nieuwe verordening en de voorgenomen bezuinigingen maken het noodzakelijk om de keuzes die gemaakt zijn, toe te lichten. De een op een gesprekken met ouders vragen om vaardigheden, waar je tot nu toe minder gebruik van hoefde te maken, maar die zeer essentieel zijn voor het slagen van een dergelijk gesprek. Voor elke rol die je speelt en voor iedere partij met wie je om tafel gaat, geven wij een cursus die je de hulpmiddelen biedt om tot de juiste communicatie te komen.

Tijdens deze cursus leerlingenvervoer krijg jij, met voorbeelden uit de praktijk, handvatten om gesprekken voor te bereiden, gesprekken te voeren en gesprekken te evalueren.

Meer weten over de cursus “Communicatiecursus Leerlingenvervoer”?
Klik hier voor meer informatie en het cursusrooster van de “Communicatiecursus Leerlingenvervoer”
Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

Incompany trainingen

De onderstaande trainingen over leerlingenvervoer worden mogelijk op een later tijdstip weer uitgeschreven. Uiteraard is het mogelijk om voor grotere groepen incompany-trainingen te organiseren. Neem daarvoor rustig contact met ons op.

Verkorte basiscursus leerlingenvervoer voor medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC (1-daags)
De medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC krijgt in zijn of haar functie steeds vaker te maken met vragen over het leerlingenvervoer. Om de juiste informatie te kunnen verstrekken en om de aanvragen voor het leerlingenvervoer te kunnen toetsen, is een zekere mate van kennis nodig op het gebied van het leerlingenvervoer.

De 2-daagse basiscursus leerlingenvervoer, die wij al jaren aanbieden, is voor deze doelgroep aangepast, waardoor we in 1 dag, praktijkgericht, het leerlingenvervoer onder de loep nemen. Deze cursus gaat dieper in op de materie dan de hierboven genoemde training “Topics leerlingenvervoer” en is bestemd voor voor medewerkers die basiskennis van het leerlingenvervoer nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Na het volgen van deze interactieve cursus leerlingenvervoer lukt het de medewerker Publiekzaken en/of de medewerker KCC om de burger om een juiste manier van informatie te voorzien en de aanvraag leerlingenvervoer kan op een correcte manier beoordeeld worden.

Behandelde onderwerpen:
 • Het wettelijk kader van het leerlingenvervoer.
 • Het scholenstelsel waar we in het leerlingenvervoer mee te maken hebben.
 • Welke scholen voor speciaal onderwijs zijn er?
 • Voor welke scholen is er leerlingenvervoer mogelijk?
 • De verordening leerlingenvervoer en de toepassing in de praktijk.
 • Beoordelen van aanvragen leerlingenvervoer:
 • Leerlingenvervoer in de praktijk:
 • De verschillende soorten leerlingen

Deze cursus leerlingenvervoer is op aanvraag en wordt in overleg, op gewenste locatie, datum en tijd gegeven. Een informatieverzoek kunt u via het onderstaande contactformulier indienen. Wij nemen hierop contact met u op.

Topics leerlingenvervoer, een groepstraining voor collega’s Sociaal Team & Wijkteam (1 dag)
Naar aanleiding van het verschuiven van de Jeugdzorg naar de gemeente en het feit dat we, vanwege bezuinigingen op het gebied van Jeugdzorg, steeds meer met elkaar te maken krijgen. Is er, mede op verzoek van collega’s in het land die zich bezighouden met het leerlingenvervoer, een nieuwe training aan ons assortiment toegevoegd.

Na afloop van deze training hebben de collega’s van het Sociaal Team en of het Wijkteam kennis van en inzicht in de uitvoering en het wettelijke kader van het leerlingenvervoer.

Deze training op maat, is tevens geschikt voor collega’s van de afdeling Publiekszaken en/of het KCC die de wens hebben om burgers te woord te kunnen staan met betrekking tot de specifieke, gemeente gerelateerde kaders binnen het leerlingenvervoer.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat houdt het leerlingenvervoer in?
 • Wettelijk kader en Verordening leerlingenvervoer.
 • Casuïstiek.
 • Brainstormsessie vervoersoplossingen.
 • Gezamenlijk beleidskaders formuleren (optioneel).

Deze cursus leerlingenvervoer is op aanvraag en wordt in overleg, op gewenste locatie, datum en tijd gegeven. Een informatieverzoek kunt u via het onderstaande contactformulier indienen. Wij nemen hierop contact met u op.

Indien u vragen heeft over bovenstaande cursussen, dan kunt u uw vraag via het contactformulier sturen of u kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-18503022

Wilt u contact over trainingen? Klik hier voor het contactformulier Trainingen Leerlingenvervoer