Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer op Facebook

“Like” ons op Facebook en blijf ook op de hoogte via onze Facebook-pagina

Basiscursus Leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer Praktijkdag & Casuïstiek leerlingenvervoer Jeugdwet versus Leerlingenvervoer Communicatiecursus Leerlingenvervoer
Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer door Carolien Aalders Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

In company training leerlingenvervoer

De opbouw van de Verordening Leerlingenvervoer en de uitvoering ervan wordt bepaald en beïnvloed door een veelheid aan factoren. Wijzigingen in onderwijswetten, de sociale verzekeringswetten en andere regelingen hebben hierop hun effect. Ook gevormde jurisprudentie vormt een belangrijk kader. Recente en toekomstige ontwikkelingen als de invoering van de WMO en de bundeling van het doelgroepenvervoer zullen eveneens merkbaar zijn in het leerlingenvervoer. Het zorgvuldig, consequent en rechtmatig uitvoeren van deze verordening is daardoor niet eenvoudig. Carolien Aalders kan u of uw consulent(en) /loketmedewerkers hierin trainen. Zij zorgt voor verankering van een uitgebreide basiskennis. Is de basiskennis al aanwezig, maar leven er nog (een aantal) vragen, dan is een individuele of een groepscoaching, al dan niet incompany, ook mogelijk. Een niet te onderschatten aandeel in de beleidsvorming vormt de politieke gevoeligheid van het onderwerp. U kunt zich ongetwijfeld de impact voorstellen van één of meerdere ouders die zich bij de wethouder of de Raad beklagen over het gemeentelijke leerlingenvervoer. Helaas blijkt op zo’n moment vaak, dat er voor een goede politieke reactie te weinig kennis over de regelgeving aanwezig is. In het belang van de juridische houdbaarheid van de reactie van de wethouder of de Raad(scommissie) biedt Carolien een beknopte (incompany)cursus aan over de ogenschijnlijk eenvoudige, maar in de praktijk complexe Verordening Leerlingenvervoer. Op verzoek kan een soortgelijke cursus ook worden aangeboden aan de leden van de Bezwaarschriftencommissie. Voor de trainingen waaraan u individueel kunt deelnemen kijk dan op deze pagina.