Carolien Aalders is haar loopbaan begonnen op verschillende inkoopafdelingen in het bedrijfsleven en semi-overheid. Sinds 1996 heeft zij ervaring in het leerlingenvervoer, aanvankelijk bij de gemeente Veenendaal en sinds 2007 als zelfstandig adviseur voor gemeenten op het gebied van het leerlingenvervoer. In de gemeentelijke organisatie is Carolien bovendien actief geweest op de terreinen inkoop, leerplicht, medezeggenschap, subsidieverstrekking en leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer heeft haar zó gegrepen, dat ze dit sinds 1996 niet meer heeft losgelaten.

Consulente leerlingenvervoer
Carolien heeft 11 jaar lang jaarlijks honderden aanvragen beoordeeld en afgehandeld. Zij heeft daadwerkelijke het vervoer georganiseerd en vele problemen met leerlingen en/of chauffeurs in het dagelijks schoolvervoer het hoofd geboden. Hierbij vind ze het belangrijk dat onvrede omgebogen kan worden naar begrip voor elkaar. Dit laatste zowel voor het vervoer, de gemeente, als bij het contact met ouders.

Beleidsmedewerkster
Als beleidsmedewerker binnen de gemeente heeft zij voor het leerlingenvervoer o.a.
  • beleidsvoorstellen gemaakt,
  • een automatiseringsprogramma ontwikkeld,
  • Europese aanbestedingsprocedures uitgevoerd en
  • verordeningen aangepast.

Lid van de landelijke werkgroep leerlingenvervoer van de VNG
Vanuit die rol is zij sinds 2000 lid van de landelijke werkgroep leerlingenvervoer van de VNG. Deze werkgroep adviseert de VNG over het te voeren beleid bij nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en vanuit deze rol is een nauwe en directe samenwerking met de VNG gegroeid.

Bevorderen ontwikkelkansen van kinderen
In haar werk maakt Carolien ontwikkelkansen voor kinderen in het vervoer zichtbaar. Tevens fungeert ze als landelijk aanjager voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van kinderen in het vervoer. Ze vindt dit belangrijk, omdat kinderen hierdoor gelukkiger en mobieler worden. Dat dit voor de gemeente uiteindelijk ook een kostenverlaging laat zien is een mooie bijkomstigheid.

Bestuursacademie
In de loop der jaren merkte Carolien, dat er bij gemeenten een voortdurende behoefte bestaat aan informatie over het leerlingenvervoer. Deze ontdekking en haar enthousiasme voor het vak zorgde er voor dat zij (aanvankelijk naast haar ambtelijke functie) sinds 2006:
  • trainingen in het leerlingenvervoer verzorgt voor de Bestuursacademie Nederland ,
  • op maat gemaakte (incompany) trainingen over het leerlingenvervoer verzorgt,
  • ondersteuning biedt aan gemeenten,
  • gemeenten adviseert in het te voeren beleid.

Handboek leerlingenvervoer
Daarnaast is Carolien redactielid van het Handboek leerlingenvervoer. Deze door de SDU uitgegeven bundel wordt in het land der leerlingenvervoer gezien als hét naslagwerk op dit terrein. Handboek Leerlingenvervoer