Cursus leerlingenvervoer

Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer op Facebook

“Like” ons op Facebook en blijf ook op de hoogte via onze Facebook-pagina

Basiscursus Leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer Praktijkdag & Casuïstiek leerlingenvervoer Jeugdwet versus Leerlingenvervoer Communicatiecursus Leerlingenvervoer
Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Actualiteitendag Leerlingenvervoer door Carolien Aalders Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

Cursus leerlingenvervoer – vergroot je kennis bij Carolien Aalders

Op zoek naar een cursus leerlingenvervoer? Onderstaand een greep uit het cursusaanbod welke Carolien organiseert op het gebied van Leerlingenvervoer. Carolien is ook auteur van het Basisboek Leerlingenvervoer, dat door SDU wordt uitgegeven.

Wilt u meer uitleg over de cursus? Klik dan op de desbetreffende titel.

Basiscursus Leerlingenvervoer (2-daags)

Deze cursus leerlingenvervoer heeft tot doel om deelnemers de basiskennis te verschaffen over het leerlingenvervoer in het algemeen en de Verordening Leerlingenvervoer in het bijzonder, vakkennis op de doen, met elkaar in discussie te gaan en afstemming te vinden.
De cursus geeft inzicht in het primaire proces, maar tevens in de complexe problematiek waarmee een consulent te maken heeft. Door deze cursus doen deelnemers vakkennis op en zijn ze in staat om na de cursus ouders adequaat te informeren over deze moeilijke materie, hun aanvragen op een consequente en rechtmatige manier te beoordelen en het hoofd te bieden aan complexe vragen. Verder is deze cursus zeer geschikt voor iedereen, die het leerlingenvervoer wil begrijpen.

Behandelde onderwerpen:

 • Wat is het leerlingenvervoer en waar komt het vandaan?
 • Relevante wetgeving
 • Inzicht in het scholenstelsel, incl. hoogbegaafdenonderwijs en richtingenonderwijs, in Nederland (nu, maar ook in relatie tot Passend Onderwijs)
 • Welke gevolgen heeft Passend Onderwijs voor het leerlingenvervoer?
 • Welke informatie vindt men in het Basisboek Leerlingenvervoer?
 • Hoe zit de Verordening Leerlingenvervoer in elkaar en hoe moet je hem lezen? (er wordt ingegaan op de nieuwe Modelverordening)
 • Wat zegt de toelichting op de verordening?
 • Welke jurisprudentie is van belang?
 • Oefenen met het toepassen van de verordening?
 • Wat is belangrijk voor een beschikking?
 • Oefenen met aanvragen
 • Casuïstiek

 

Indien op locatie is deze 2-daagse cursus leerlingenvervoer inclusief lunch, handboek leerlingenvervoer en syllabus. Voor de cursussen die “online” worden gegeven ontvangt u de syllabus digitaal en het handboek per post. Deze cursus vindt plaats op de volgende data en locaties:

Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

De planning voor de 2-daagse Basiscursus Leerlingenvervoer is:

  • 29-09-2022 en 06-10-2022 op locatie in Den Bosch (Hotel Central)
  • 01-11-2022 en 08-11-2022 op locatie in Meppel (Schouwburg)
  • 21-11-2022 en 22-11-2022 Speciale editie! op locatie in Volendam (Hotel van der Valk)
  • Dit is een bijzondere editie van de Basiscursus, omdat er een overnachtingsmogelijkheid wordt geboden bij het gezellige Volendam. Deze overnachting is natuurlijk zelf te regelen, maar voor € 105,- regelen wij een eenvoudige eenpersoonskamer incl. ontbijt voor je.
  • SPECIALE AANBIEDING!: De Basiscursus is uit te breiden met een 3e dag. Die 3e dag is een Praktijkdag en vindt plaats op 13 oktober in Den Bosch of 15 november in Meppel.
   Bij een gecombineerde inschrijving voor de Basiscursus met een Praktijkdag ontvang je 10 % korting op de totaalprijs.

  Inschrijven voor de Basiscursus Leerlingenvervoer (2-daags)?
  Klik hier voor het inschrijfformulier “Basiscursus Leerlingenvervoer”

   

Actualiteitendag leerlingenvervoer 2022 (1-dag)

Er gebeurt veel in het leerlingenvervoer. Steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar het Sociaal Domein.
Steeds meer schuift het leerlingenvervoer op naar dat Sociaal Domein. Net als alle thema’s die daaronder vallen, ontkomt het leerlingenvervoer ook niet aan ingrepen die moeten leiden tot een kostenverlaging. Hoe ga je hiermee om en welke effecten zijn daarvan te verwachten? Welke invloed heeft de nieuwe Modelverordening op de uitvoering en op de beleidskeuzes. Tijdens deze dag worden vakspecialisten en beleidsmedewerkers in één dag op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het leerlingenvervoer, recente jurisprudentie en staan we uiteraard ook stil bij praktijkvoorbeelden.

  Behandelde onderwerpen:

 • Handreiking bij nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer
 • De overige onderwerpen volgen z.s.m.

Indien op locatie is deze 1-daagse cursus leerlingenvervoer inclusief lunch en syllabus. Voor de cursussen die “online” worden gegeven ontvangt u de syllabus digitaal.

Geen leerlingenvervoer door Corona - Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

De planning voor deze cursus is:

 • 17-11-2022 op locatie in Den Bosch (Hotel Central)
 • 24-11-2022 op locatie in Volendam (Hotel Van der Valk)
 • 05-12-2022 op locatie in Almelo (Hotel Van der Valk)
 • 13-12-2022 op locatie in Assen (De Bonte Wever)
 • 20-12-2022 op locatie in Amersfoort (Hotel Mercure)
 • 22-12-2022 op locatie in Roermond (Hotel Roermond)

Inschrijven voor de Actualiteitendag 2022?
Klik hier voor het inschrijfformulier “Actualiteitendag”

 

Praktijk- & Casuïstiekdag Leerlingenvervoer (1-dag)

Als consulent leerlingenvervoer word je regelmatig geconfronteerd met aanvragen die je niet standaard kunt afhandelen. Tijdens de basiscursus wordt behandeld hoe de Verordening Leerlingenvervoer moet worden toegepast, maar in de prakrijk blijkt dat niet altijd even makkelijk.

De “Praktijk- & Casuïstiekdag leerlingenvervoer” is ervoor om met elkaar de lastige casussen te bespreken en daarvan te leren. Je kunt daarbij je eigen casus meenemen om te kunnen voorleggen. Andersom wordt je geconfronteerd met de casus van medecursisten en andere interessante casussen, die bekend zijn uit de praktijk.

Behandelde onderwerpen:

 • Terugblik op afgelopen periode
 • Tegen welke problemen ben je opgelopen?
 • Verankering van theorie door middel van verschillende werkvormen
 • Wat gebeurt er na de aanvraag (bij de vervoerder, administratief bij de gemeente, financiële processen, vervoersplan)?
 • Praktijkvragen mede a.d.h.v. aanvragen
 • Ruimte voor (lokale) casuïstiek (waar men in de tussenliggende weken voor is komen te staan)
 • Wat gebeurt er landelijk met Regiecentrales?
 • Hoe maak je mensen bewust van hun eigen vermogen en dat van hun kind (begrip en doorvragen is daar bij belangrijk)
 • Wat voor vragen kun je uit de praktijk verwachten
  Bijvoorbeeld:
  * klachten over de chauffeur
  * mijn kind is niet opgehaald
  * de rit duurt te lang, mijn kind is te lang onderweg, wordt te vroeg opgehaald
  * kan mijn kind alleen worden vervoerd?

Indien op locatie is deze 1-daagse cursus leerlingenvervoer inclusief lunch en syllabus. Voor de cursussen die “online” worden gegeven ontvangt u de syllabus digitaal. Deze cursus vindt plaats op de volgende data en locaties:

Praktijkdag Leerlingenvervoer door Carolien Aalders

 • 13-10-2022 op locatie in Den Bosch (Hotel Central)
 • 15-11-2022 op locatie in Meppel (Schouwburg)
 • SPECIALE AANBIEDING!: De Praktijkdag is geschikt voor consulenten, die al ervaring hebben in het leerlingenvervoer, maar willen sparren over casuïstiek. De Praktijkdag is echter ook zeer geschikt voor startende consulenten, die zich verder willen verdiepen in de casuïstiek van het leerlingenvervoer. De startende consulent kan zich daarom ook voor de Praktijkdag inschrijven als 3e dag aansluitend op de Basiscursus. Bij een gecombineerde inschrijving voor zowel de Basiscursus als de Praktijkdag geven we 10 % korting op de totaalprijs. Wil je gebruik maken van deze aanbieding geef dat dan aan bij de inschrijving voor de Basiscursus

Inschrijven voor de Praktijk- & Casuïstiekdag Leerlingenvervoer?
Klik hier voor het inschrijfformulier “Praktijk- & Casuïstiekdag Leerlingenvervoer”

 

cursus Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer (1-dag)

Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer.
De training “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer” werd in eerste instantie gegeven als dagdeel. In de praktijk blijkt dit echter toch te kort om de stof goed te kunnen behandelen. Vanaf het najaar 2019 wordt voor deze training daarom een hele dag uitgetrokken.

Meer en meer ontstaat bij gemeenten de behoefte om het vervoer dat, vanuit de diverse wet- en regelgeving, door de gemeente uitgevoerd moet worden, onder één noemer te brengen. Dat deze behoefte bestaat is niet vreemd, maar het is juist de wet- en regelgeving, waardoor er onderscheid moet zijn bij de invulling van het vervoer. Leerlingenvervoer is anders dan Jeugdwetvervoer, maar wat zijn dan de verschillen?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillen tussen Leerlingen- en Jeugdwetvervoer. Het is daarom qua inhoud een cursus die geschikt is voor:

 • Consulenten (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Wijkcoaches en wijkteamleden
 • Hulpverleners
 • Beleidsmedewerkers (Jeugd en Leerlingenvervoer)
 • Frontoffice medewerkers

Behandelde onderwerpen:

 • Wat regelt de Jeugdwet en wat specifiek over het vervoer?
 • Wat regelt het leerlingenvervoer?
 • En hoort het WLZ-vervoer hier ook bij?
 • Waar liggen overeenkomsten tussen de 2 wetten?
 • Hoe zit het financieel, dus:
  • Waar komt het geld vandaan?
  • Waar mag het aan worden besteed?
  • Hoe zit het budgettair binnen gemeenten
 • Hoe ziet het aanvraagproces er bij beide regelingen uit?
 • Welke criteria gelden bij beide regelingen?
 • Zijn de 2 regelingen met elkaar te combineren?
 • Kunnen ze naar elkaar toegroeien, in beleid en in de uitvoering?
 • Is het vervoer te combineren?

Praktisch

  • – Hoe te handelen als een leerling na school naar een behandeling gaat?

 

  • – Hoe te handelen als een leerling tijdelijk (al dan niet crisis) in jouw gemeente komt te wonen of juist buiten jouw gemeente?

 

  • – Hoe te handelen als een leerling binnen de afstandsgrens van het leerlingenvervoer en vanuit het gezinsbelang vervoer nodig heeft naar school? Is het dan leerlingenvervoer of jeugdwetvervoer?

 

  • – Wie betaalt wat als een leerling voor zorg/behandeling naar een school ver weg moet?

 

  – Kun je gelijke beleidsregels opstellen?

Gedurende de dag komen er veel praktijksituaties langs en wordt er natuurlijk ruimte gemaakt van door jou meegebrachte casussen en vragen.

Indien op locatie is deze 1-daagse cursus leerlingenvervoer inclusief lunch en syllabus. Voor de cursussen die “online” worden gegeven ontvangt u de syllabus digitaal. Deze cursus vindt plaats op de volgende data en locaties:

Carolien Aalders training en advies in leerlingenvervoer

 • Op dit moment is er geen nieuwe cursusdatum gepland.

Interesse voor de cursus Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer?
Klik hier om jouw interesse aan te geven voor de “Leerlingenvervoer versus Jeugdwetvervoer”

We sturen je dan een bericht als de nieuwe cursusdata bekend zijn.
 

Communicatietraining leerlingenvervoer (1-dag)

Als consulent leerlingenvervoer ben je maatschappelijk, juridisch en commercieel medewerker tegelijk. Bij het spelen van al deze rollen, wordt communicatie steeds belangrijker. De betekenis van “zelfredzaamheid” en “eigen verantwoordelijkheid” moet worden uitgelegd aan ouders, leerlingen, scholen, maar ook aan de gemeenteraad. De nieuwe verordening en de voorgenomen bezuinigingen maken het noodzakelijk om de keuzes die gemaakt zijn, toe te lichten. De een op een gesprekken met ouders vragen om vaardigheden, waar je tot nu toe minder gebruik van hoefde te maken, maar die zeer essentieel zijn voor het slagen van een dergelijk gesprek. Voor elke rol die je speelt en voor iedere partij met wie je om tafel gaat, geven wij een cursus die je de hulpmiddelen biedt om tot de juiste communicatie te komen.

Tijdens deze cursus leerlingenvervoer krijg jij, met voorbeelden uit de praktijk, handvatten om gesprekken voor te bereiden, gesprekken te voeren en gesprekken te evalueren.

We behandelen tijdens de cursus o.a.:

  • Eigen communicatiestijl
  • Type mensen en communicatiestijlen
  • Hoe haal je het maximale uit een gesprek
  • Hoe vraag je door, evt. met wat voorbeeldvragen
  • Hoe ga je om met weerstand in het gesprek
  • Hoe breng je een slecht-nieuws-gesprek
  • Hoe motiveer je mensen

  Uiteraard maken we bij deze onderwerpen voortdurend de koppeling met parate kennis van het leerlingenvervoer

  Deze cursus is incl. syllabus.

Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer

Op dit moment is er geen nieuwe cursusdatum gepland.

 • 26-09-2022 op locatie in Den Bosch (Hotel Central)
 • 07-11-2022 op locatie in Amersfoort (Hotel Mercure)
 • 28-11-2022 op locatie in Meppel (Schouwburg)

Interesse in de Communicatiecursus Leerlingenvervoer?
Klik hier voor het inschrijfformulier “Communicatiecursus Leerlingenvervoer” en stuur ons een interessebericht.

 

——————————————————————————————————————————————————————————-
De onderstaande trainingen over leerlingenvervoer worden mogelijk op een later tijdstip weer uitgeschreven. Uiteraard is het mogelijk om voor grotere groepen incompany-trainingen te organiseren. Neem daarvoor rustig contact met ons op.

 

Verkorte basiscursus leerlingenvervoer voor medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC (1-daags)

De medewerker Publiekszaken en/of medewerker KCC krijgt in zijn of haar functie steeds vaker te maken met vragen over het leerlingenvervoer. Om de juiste informatie te kunnen verstrekken en om de aanvragen voor het leerlingenvervoer te kunnen toetsen, is een zekere mate van kennis nodig op het gebied van het leerlingenvervoer.

De 2-daagse basiscursus leerlingenvervoer, die wij al jaren aanbieden, is voor deze doelgroep aangepast, waardoor we in 1 dag, praktijkgericht, het leerlingenvervoer onder de loep nemen. Deze cursus gaat dieper in op de materie dan de hierbovengenoemde training “Topics leerlingenvervoer” en is bestemd voor voor medewerkers die basiskennis van het leerlingenvervoer nodig hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Na het volgen van deze interactieve cursus leerlingenvervoer lukt het de medewerker Publiekzaken en/of de medewerker KCC om de burger om een juiste manier van informatie te voorzien en de aanvraag leerlingenvervoer kan op een correcte manier beoordeeld worden.

Behandelde onderwerpen:

 • Het wettelijk kader van het leerlingenvervoer.
 • Het scholenstelsel waar we in het leerlingenvervoer mee te maken hebben.
 • Welke scholen voor speciaal onderwijs zijn er?
 • Voor welke scholen is er leerlingenvervoer mogelijk?
 • De verordening leerlingenvervoer en de toepassing in de praktijk.
 • Beoordelen van aanvragen leerlingenvervoer:
 • Leerlingenvervoer in de praktijk:
 • De verschillende soorten leerlingen

Deze cursus leerlingenvervoer is op aanvraag en wordt in overleg, op gewenste locatie, datum en tijd gegeven. Een informatieverzoek kunt u via het onderstaande contactformulier indienen. Wij nemen hierop contact met u op.

Topics leerlingenvervoer, een groepstraining voor collega's Sociaal Team & Wijkteam (1 dag)

Naar aanleiding van het verschuiven van de Jeugdzorg naar de gemeente en het feit dat we, vanwege bezuinigingen op het gebied van Jeugdzorg, steeds meer met elkaar te maken krijgen. Is er, mede op verzoek van collega’s in het land die zich bezighouden met het leerlingenvervoer, een nieuwe training aan ons assortiment toegevoegd.

Na afloop van deze training hebben de collega’s van het Sociaal Team en of het Wijkteam kennis van en inzicht in de uitvoering en het wettelijke kader van het leerlingenvervoer.

Deze training op maat, is tevens geschikt voor collega’s van de afdeling Publiekszaken en/of het KCC die de wens hebben om burgers te woord te kunnen staan met betrekking tot de specifieke, gemeente gerelateerde kaders binnen het leerlingenvervoer.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat houdt het leerlingenvervoer in?
  • Wettelijk kader en Verordening leerlingenvervoer.
  • Casuïstiek.
  • Brainstormsessie vervoersoplossingen.
  • Gezamenlijk beleidskaders formuleren (optioneel).

  Deze cursus leerlingenvervoer is op aanvraag en wordt in overleg, op gewenste locatie, datum en tijd gegeven. Een informatieverzoek kunt u via het onderstaande contactformulier indienen. Wij nemen hierop contact met u op.

Indien u vragen heeft over bovenstaande cursussen, dan kunt u uw vraag via het contactformulier sturen of u kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-18503022

Wilt u contact over trainingen? Klik hier voor het contactformulier Trainingen Leerlingenvervoer