Programma Dag van het Leerlingenvervoer 2020

 • 09:15-10:00 Inloop met koffie
  10:00-11:05 Ochtendprogramma deel 1 (Plenaire sessies – Concertzaal)
 • 10:00-10:15 Carolien Aalders, Welkomstwoord

 • 10:15-10:45 Bram ‘t Mannetje (Prorail) & Joost Nagtzaam (Nederlandse Spoorwegen), De ‘customer journey’ bij het maken van een treinreis. Oftewel: welke activiteiten zijn dan nodig en hoe toegankelijk zijn die.

  Om te beginnen is er toegankelijke reisinformatie nodig over toegankelijke reizen. Daarna moet er een keuze gemaakt worden voor reizigers met een beperking in het woud van reisproducten. Voor deze zaken is de NS verantwoordelijk. Eenmaal op reis moet er door de stations genavigeerd worden. De toegankelijkheid hiervan is een zaak voor ProRail. En tot slot moet iemand met een beperking zich kunnen begeven in de trein (is weer van de NS). Al met al zijn er veel elementen in zo’n reis, die allen toegankelijk moeten zijn om als persoon met een beperking succesvol met de trein te reizen en vraagt dit een nauwe afstemming tussen ProRail en de NS. Hoe doen zij dit en wat is er?

 • 10:45-11:05 Cas Wolters (Heel Holland bakt), Positief en enthousiast


Cas heeft het afgelopen seizoen deelgenomen aan heel Holland bakt. Carolien zal met hem in gesprek gaan over zijn ervaringen, die hij door zijn beperking heeft opgedaan. Afgezien van het feit dat Cas een hele goede bakker bleek te zijn, viel hij namelijk met name op door het feit dat zijn beperking hem op geen enkele wijze in de weg staat om positief en enthousiast in het leven te staan. Vanwege zijn beperking heeft Cas zelf ervaring met het Leerlingenvervoer. Hij zal ons hierover het een en ander vertellen. Ook heeft hij al aangegeven “nog wat puntjes te hebben die de NS mag verbeteren op gebied van toegankelijkheid voor doven en slechthorenden”. Op deze manier zorgt hij dus ook voor interactie met andere van onze gastsprekers. 11:05-11:30 Koffiepauze – Netwerken 11:30-12:15 Ochtendprogramma deel 2 (3 deelsessies, keuze uit 1 deelsessie)
  • 11:30-12:15 Deelsessie 1:
Cas Wolters, Clinic gebarentaal
  Cas leert ons de basisbeginselen van gebarentaal met een link naar het leerlingenvervoer.
  • 11:30-12:15 Deelsessie 2:
Lars Nieuwenhoff (GoOV), Mobility as a Service (MaaS)
  • Mobility as a Service (MaaS) is het zo slim en laagdrempelig mogelijk maken van mobiliteitsgebruik.
 
  • Alle vormen van mobiliteit zijn op een centraal punt geïntegreerd en via een multimodale reisplanner beschikbaar. Deze nieuwe kijk op mobiliteit gaat zeker ook zijn invloed hebben op het leerlingenvervoer.
 
  Lars Nieuwenhoff (directeur en oprichter van GoOV) houdt zich o.a. bezig met MAAS. Hij vertelt ons over de ontwikkelingen en de toekomst van mobiliteit.
  • 11:30-12:15 Deelsessie 3:
Carolien Aalders (Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer), Casuïstiek leerlingenvervoer
  Carolien zal casuïstiek behandelen tijdens deze sessie, waarbij er ook ruimte is voor inbreng van de deelnemers. Dus, ervaar je zelf een dilemma? Breng deze dan in tijdens deze sessie.
12:15-13:10 Lunch – Netwerken 13:10-14:25 Middagprogramma deel 1 (Plenaire sessie – Concertzaal)
  • 13:10-13:25
Carolien Aalders, Hervatting programma met bekendmaking goede doel
  • 13:25-13:55
Lonneke van Dasler (Geluk & Verandering), Spoedcursus Geluk
  • Lonneke gaat in op stress, burn-out, geluk en verandering. Ze heeft zelf op haar 27e een burn-out gehad. Nu kijkt ze daar met een goed gevoel op terug. Heeft u te maken gehad met burn-out-klachten?
 
  Lonneke vertelt hoe ze na haar Burn-out gelukkiger is geworden en die ervaring nu combineert met wat ze het leukst vind om te doen: mensen met humor te motiveren en verder helpen.
  • 13:55-14:25
Margrite Kalverboer (Kinderombudsman, -vrouw), Als de weg naar passend onderwijs niet passend is
  De organisatie heet “de Kinderombudsman” en Margrite Kalverboer is onze Kinderombudsvrouw. “Als de weg naar passend onderwijs niet passend is”, is de titel van het rapport dat “de Kinderombudsman”, onlangs presenteerde. Wij hebben daarom Margrite Kalverboer gevraagd deze visie te komen toelichten tijdens het congres, omdat het rapport de nodige vragen oproept. Er staat bijvoorbeeld in het rapport dat kinderen betrokken moeten worden bij de beoordeling van het leerlingenvervoer. Maar hoe dan? En zo zijn er meer vragen die het rapport oproept.
14:25-15:10 Middagprogramma deel 2 (3 deelsessies, keuze uit 1 deelsessie)
  • 14:25-15:10 Deelsessie 1:
Bram ‘t Mannetje (Prorail) & Joost Nagtzaam (Nederlandse Spoorwegen), Verdiepingssessie op de plenaire sessie van ochtend, de ‘customer journey’
  • bij het maken van een treinreis. Oftewel: welke activiteiten zijn dan nodig en hoe toegankelijk zijn die?
Om te beginnen is er toegankelijke reisinformatie nodig over toegankelijke reizen. Daarna moet er een keuze gemaakt worden voor reizigers met een beperking in het woud van reisproducten. Voor deze zaken is de NS verantwoordelijk. Eenmaal op reis moet er door de stations genavigeerd worden. De toegankelijkheid hiervan is een zaak voor ProRail. En tot slot moet iemand met een beperking zich kunnen begeven in de trein (is weer van de NS). Al met al zijn er veel elementen in zo’n reis, die allen toegankelijk moeten zijn om als persoon met een beperking succesvol met de trein te reizen en vraagt dit een nauwe afstemming tussen ProRail en de NS. Hoe doen zij dit en wat is er?
  • 14:25-15:10 Deelsessie 2:
Theo Brands (Samenwerkingsverband De Meijerij), Afschaffen van het Speciaal Basisonderwijs
  Samenwerkingsverband De Meijerij heeft tot doel om het Speciaal Basisonderwijs in haar Samenwerkingsverband af te schaffen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. De Meierij zorgt ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat. Hoe brengt de Meierij het Passend Onderwijs dichterbij en wat komt ze dan tegen in het leerlingenvervoer?
  • 14:25-15:10 Deelsessie 3:
Babette Vriend (Ministerie OCW) en Carolien Aalders, Betere aansluiting tussen onderwijs en zorg
  • Er wordt hard gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ Wat gebeurt er zoal?
 
  • Er wordt gewerkt aan de juridische verplichting van de organisatie van doorzettingsmacht binnen het onderwijs en jeugdhulp. In de onderwijs- en Jeugdwetten zal wettelijk worden verankerd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht worden afspraken te maken over bij wie de doorzettingsmacht belegd wordt. Heeft dit gevolgen voor het leerlingenvervoer? Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in het Passend Onderwijs. Er loopt een evaluatie. Er worden plannen gemaakt voor de toekomst.
 
  • Carolien Aalders zal een tafelgesprek voorzitten, waaraan
maximaal 30 personen
  kunnen deelnemen en waaraan Babette zitting zal nemen om uw vragen op deze ontwikkelingen te beantwoorden. Tijdens dit gesprek zal op een opbouwende manier worden besproken hoe we de ontwikkelingen in goede banen kunnen leiden met het oog op Leerlingenvervoer.
15:10-15:35 Middagpauze – Netwerken 15:35-17:05 Middagprogramma deel 3 (Plenaire sessies – Concertzaal)
  • 15:35-16:05
Guillermo Holman, Visie en ontwikkelingen van de VNG
  • 16:05-16:20
Carolien Aalders, Resultaat Kostenmonitor
  • 16:20-17:05
Fabian Franciscus (Professioneel autist), Ervaringen van een autist
  Fabian beschrijft op een hilarische manier hoe zijn autisme hem soms in verwarrende situaties brengt. “Hoewel mensen op deze manier om het onderwerp kunnen lachen zit er wel een serieuze laag onder die ik naar voren wil brengen. Dankzij cabaret vond ik een manier om me te kunnen ontwikkelen. Mijn show gaat natuurlijk niet alleen over dat autisme, maar het is wel een belangrijk deel van me.”
17:05 Afsluiting 17:05-17:45 Gezamenlijk napraten bij een hapje en een drankje De pauzes zullen met live muziek worden opgeluisterd door Legiana. Legiana verzorgt folkmuziek en bestaat uit 2 dames, Marleen en Annelies. Met name Marleen is een oude bekende van ons, omdat zij een onderdeel van ons team was tot eind vorig jaar. Voor ons dus een plezierig weerzien met haar. Mocht u meer willen weten van Legiana, dan kunt u dat vinden op hun facebookpagina