Project Samen reizen met…

Samen Reizen met…


Het project Samen Reizen met… is ontstaan omdat in Nederland een groot deel van de leerlingen gebruik maakt van het aangepaste vervoer, terwijl voor een aantal leerlingen het reizen per fiets of met het openbaar vervoer, van en naar school, wellicht passend is. Steeds meer gemeenten vinden het belangrijk dat aan deze leerlingen de kans geboden wordt om kennis te maken met een zelfstandige vorm van reizen. Met het participatieproject ‘Samen Reizen met …’ kan dat op een veilige en zorgvuldige manier.

Lees meer in de Folder over het project Samen Reizen met…

Bekijk voor een kennismaking met het project Samen Reizen met… met in de hoofdrol Siep!

Door middel van deze Link kunt u nog veel meer lezen over het project. Het project maakt bijvoorbeeld ook onderdeel uit van “De Reiskoffer”. Dit is een project waarbij geleerd wordt om door middel van hulpmiddelen en/of het inzetten van begeleiders tot zelfstandig reizen te komen.

Onlangs werden in de Gemeente Westervoort certificaten uitgereikt aan de deelnemers aan het project “Samen reizen met…”, die nu in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Lees hier het artikel dat daarover werd gepubliceerd in Westervoortpost.nl vrijdag 16 juni 2017.