Programma Dag van het Leerlingenvervoer 2018

Locatie Terugblik Sprekers 2020 Programma 2020
de Dag van het Leerlingenvervoer in de Vereeniging in Nijmegen Terugblijk op de vorige versies van de Dag van het Leerlingenvervoer Sprekers 2020 - Dag van het Leerlingenvervoer Programma van de Dag van het Leerlingenvervoer
REGISTREER JE NU, alvast voor de DAG VAN HET LEERLINGENVERVOER 2021

Programma Dag van het Leerlingenvervoer 2018

09:15-10:00 Inloop met koffie

10:00-11:15 Ochtendprogramma deel 1 (Plenaire sessies – Concertzaal)

  10:00-10:15 Carolien Aalders Welkomstwoord
  10:15-10:45 Peter Wagenmaker, afdelingshoofd OV en Station, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Als hoofd van de afdeling OV en Station bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Peter Wagenmaker als geen ander op de hoogte van de status van de toegankelijkheid van het openbaar vervoier in Nederland. Van hem horen we hoe het daarmee staat, maar ook wat er nog te doen is. En… hoe verhoudt zich ieders inzet om meer mensen gebruik te laten maken van het OV zich tot de terugtrekkende beweging die het OVmaakt in bepaalde gebieden van Nederland. Blijft het OV wel toegankelijk?

  10:45-11:15 Birsen Basar
  Ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en winnares van “de Gouden Venus van Milo”, de prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking, die iets goeds doet voor de samenleving. Birsin kreeg pas op latere leeftijd de diagnose “klassiek autisme”. Sindsdien zet ze zich in voor de acceptatie en participatie van mensen met autisme over de hele wereld. Birsen, werkzaam bij de gemeente Breda, vertelt over haar leven met autisme en hoe ze zichzelf beter leerde begrijpen na de diagnose “autisme”.

11:15-11:40 Koffiepauze

11:40-12:30 Ochtendprogramma deel 2 (Deelsessies, keuze uit 1 deelsessie)

  11:40-12:30 Deelsessie 1: Bernardien Rollema en Esther Vaessen
  Beide, de één in Apeldoorn en de ander in Arnhem, hebben hun ervaringen opgedaan met Regiecentrales. Omdat het fenomeen Regiecentrales erg in de belangstelling staat, is het interessant om hun ervaringen te horen en er hopelijk van te kunnen leren.

  11:40-12:30 Deelsessie 2: Arjan Koerts
  In december 2016 wilde Arjan Koerts, gemeenteraadslid en zelf rolstoelgebruiker, laten zien dat het OV-busvervoer in en rond zijn woonplaats Veenendaal beter toegankelijk was geworden. De camera van RTV Utrecht was er bij om zijn ervaringen vast te leggen. Hij zou met zijn rolstoel eenvoudig gebruik kunnen maken van de bus. Het liep echter anders. De chauffeur baalde er van dat Arjan mee wilde. Het tv-verslag haalde daardoor niet alleen de regionale nieuws, maar ook landelijke media, waaronder RTL Nieuws, SBS6 Hart van Nederland en Jinek besteedde er aandacht aan.
  Het OV-bedrijf bood welgemeende excuses aan. (Klik hier voor de link naar het filmpje) In plaats van het voorval uit rancune negatief te duiden, gebruikt Arjan het positief. Door het voorval is hij in gesprek gekomen met de vervoerder en met de Provincie Utrecht, opdrachtgever voor het regionale OV. Voor vervoerders en opdrachtgevers is het aanleiding na te denken over hoe personeel van OV-bedrijven meer betrokken kan worden bij toegankelijkheid en bejegening van reizigers. Arjan denkt met ze mee. In deze deelsessie vertelt Arjan hoe zijn onaangename ervaring bijdraagt aan het toegankelijker en klantvriendelijker maken van OV in Nederland.

  11:40-12:30 Deelsessie 3: Eva de Ruiter
  We zetten ons in voor toegankelijk openbaar vervoer. Dat gaat op heel veel fronten al heel goed, maar we zijn er nog niet. Eva buigt zich, binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer over de vraag hoe het openbaar vervoer toegankelijker gemaakt kan worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij is benieuwd naar jouw idee daarover, wie weet wordt jouw suggestie straks tot uitvoering gebracht.

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:20 Middagprogramma deel 1 (Deelsessies, keuze uit 1 deelsessie)

  13:30-14:20 Deelsessie 1: Bernardien Rollema en Esther Vaessen
  Beide, de één in Apeldoorn en de ander in Arnhem, hebben zij hun ervaringen opgedaan met Regiecentrales. Omdat het fenomeen Regiecentrales erg in de belangstelling staat, is het interessant om hun ervaringen te horen en er hopelijk van te kunnen leren.

  13:30-14:20 Deelsessie 2: Arjan Koerts
  In december 2016 wilde Arjan Koerts, gemeenteraadslid en zelf rolstoelgebruiker, laten zien dat het OV-busvervoer in en rond zijn woonplaats Veenendaal beter toegankelijk was geworden. De camera van RTV Utrecht was er bij om zijn ervaringen vast te leggen. Hij zou met zijn rolstoel eenvoudig gebruik kunnen maken van de bus. Het liep echter anders. De chauffeur baalde er van dat Arjan mee wilde. Het tv-verslag haalde daardoor niet alleen de regionale nieuws, maar ook landelijke media, waaronder RTL Nieuws, SBS6 Hart van Nederland en Jinek besteedde er aandacht aan.
  Het OV-bedrijf bood welgemeende excuses aan. (Klik hier voor de link naar het filmpje) In plaats van het voorval uit rancune negatief te duiden, gebruikt Arjan het positief. Door het voorval is hij in gesprek gekomen met de vervoerder en met de Provincie Utrecht, opdrachtgever voor het regionale OV. Voor vervoerders en opdrachtgevers is het aanleiding na te denken over hoe personeel van OV-bedrijven meer betrokken kan worden bij toegankelijkheid en bejegening van reizigers. Arjan denkt met ze mee. In deze deelsessie vertelt Arjan hoe zijn onaangename ervaring bijdraagt aan het toegankelijker en klantvriendelijker maken van OV in Nederland.

  13:30-14:20 Deelsessie 3: Eva de Ruiter
  We zetten ons in voor toegankelijk openbaar vervoer. Dat gaat op heel veel fronten al heel goed, maar we zijn er nog niet. Eva buigt zich, binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer over de vraag hoe het openbaar vervoer toegankelijker gemaakt kan worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij is benieuwd naar jouw idee daarover, wie weet wordt jouw suggestie straks tot uitvoering gebracht.

14:20-14:40 Middagpauze

14:40-16:15 Middagprogramma deel 2 (Plenaire sessies – Concertzaal)

  14:40-14:50 Carolien Aalders Overhandiging cheque aan het goede doel en start 2e deel middagprogramma

  14:50-15:20 Jan Koster – VNG
  Als vaste spreker van het congres geeft Jan Koster ons altijd een inkijkje in ontwikkelingen binnen de VNG. Zo bestaat nu de wens om verschillende vervoersregelingen te combineren. Tijdens de Actualiteitendagen, die Carolien Aalders het afgelopen jaar heeft gegeven, zijn hierover uit het land voor- en nadelen geuit, deze zullen aan Jan worden voorgelegd en besproken.

  15:20-16:05 Marc de Hond
  Marc werd op latere leeftijd geconfronteerd met een dwars-leasie. Deze ingrijpende gebeurtenis heeft hij moeten verwerken en een plek moeten geven in zijn dagelijks leven. Marc werd op latere leeftijd geconfronteerd met een dwars-leasie. Deze ingrijpende gebeurtenis heeft hij moeten verwerken en een plek moeten geven in zijn dagelijks leven. We zijn trots op de komst van Marc, die, als bekende Nederlander, bevlogen en vol humor vertelt over leven met een handicap & toegankelijkheid.

  16:05-16:15 Carolien Aalders Afsluiting

16:15-17:00 Gezamenlijk napraten bij de borrel