Locatie Terugblik Sprekers 2020 Programma 2020
de Dag van het Leerlingenvervoer in de Vereeniging in Nijmegen Terugblijk op de vorige versies van de Dag van het Leerlingenvervoer Sprekers 2020 - Dag van het Leerlingenvervoer Programma van de Dag van het Leerlingenvervoer
REGISTREER JE NU, alvast voor de DAG VAN HET LEERLINGENVERVOER 2021

Sprekers op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020

Cas Wolters
Heel Holland bakt
Cas Wolters Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Margrit Kalverboer
Kinderombudsvrouw
Kinderombudsvrouw Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Carolien Aalders
Leerlingen- & Doelgroepenvervoer
Carolien Aalders Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020

Cas heeft het afgelopen seizoen deelgenomen aan heel Holland bakt. Afgezien van het feit dat Cas een hele goede bakker bleek te zijn, viel hij met name op door het feit dat zijn beperking hem op geen enkele wijze in de weg staat om positief en enthousiast in het leven te staan.

Vanwege zijn beperking heeft Cas zelf ervaring met het Leerlingenvervoer. Hij zal ons hierover tijdens een plenaire sessie het nodige vertellen. Ook heeft hij al aangegeven “nog wat puntjes te hebben die de NS mag verbeteren op gebied van toegankelijkheid voor doven en slechthorenden”. Op deze manier zorgt hij dus ook voor interactie met andere van onze gastsprekers.

Cas zal aansluitend op de plenaire sessie ook een deelsessie verzorgen, waarin hij ons de basisbeginselen van gebarentaal zal bijbrengen.

De organisatie heet “de Kinderombudsman” en Margrite Kalverboer is onze Kinderombudsvrouw. De organisatie helpt kinderen en jongeren t/m 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Kinderen kunnen contact opnemen als ze van mening zijn dat er niet goed met hun kinderrechten wordt omgegaan. Ook als “de Kinderombudsman”, als organisatie, zelf ziet dat er in Nederland iets misgaat op het gebied van kinderrechten, komen ze in actie.

“Als de weg naar passend onderwijs niet passend is”, is de titel van het rapport dat “de Kinderombudsman”, onlangs presenteerde. Wij hebben daarom Margrite Kalverboer gevraagd haar visie te komen toelichten tijdens het congres, omdat het rapport de nodige vragen oproept. Er staat bijvoorbeeld in het rapport dat kinderen betrokken moeten worden bij de beoordeling van het leerlingenvervoer. Maar hoe dan? En zo zijn er meer vragen die het rapport oproept.

Carolien heeft zich ontwikkelt tot een deskundige op het gebied van het leerlingen- en doelgroepenvervoer en is de trotse initiatiefneemster van de Dag van het Leerlingenvervoer. Ze is een veelgevraagde adviseur bij diverse gemeenten. Daarnaast geeft ze cursussen en verzorgt ze actualiteitendagen in het land. Regelmatig wordt haar gevraagd of ze ook tijdens het congres tijd zou willen besteden aan casuïstiek. De drukte die de organisatie van de Dag van het Leerlingenvervoer met zich meebrengt, maakt dat het echter moeilijk te combineren is met het leiden van een eigen sessie. Toch is Carolien gezwicht voor de vraag naar dit onderdeel in het programma.

Carolien zal casuïstiek behandelen tijdens deze sessie, waarbij er ook ruimte is voor inbreng van de deelnemers. Dus, ervaar je zelf een dilemma? Breng deze dan in tijdens deze sessie.

Babette Vriend
Ministerie OCW
Babette Vriend (Ministerie OCW) Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Guillermo Holman
Beleidsmedewerker Onderwijs bij de VNG
Guillermo Holman Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Lonneke van Dasler
Geluk & Verandering
Lonneke van Dasler Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020

Er wordt hard gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ Wat gebeurd er zoal?

Er wordt gewerkt aan de juridische verplichting van de organisatie van doorzettingsmacht binnen het onderwijs en jeugdhulp. In de onderwijs- en Jeugdwetten zal wettelijk worden verankerd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht worden afspraken te maken over bij wie de doorzettingsmacht belegd wordt. Heeft dit gevolgen voor het leerlingenvervoer?

Daarnaast zijn er allerlei ontwikkelingen in het Passend Onderwijs. Er loopt een evaluatie. Er worden plannen gemaakt voor de toekomst.

Guillermo en Babette zullen in een discussiepanel zitting nemen om uw vragen op deze ontwikkeling te beantwoorden.

Spoedcursus Geluk Lonneke gaat in op stress, burn-out, geluk en verandering. Ze heeft zelf op haar 27e een burn-out gehad. Nu kijkt ze daar met een goed gevoel op terug.

Heeft u te maken gehad met burn-out-klachten?
Lonneke vertelt hoe ze na haar Burn-out gelukkiger is geworden en die ervaring nu combineert met wat ze het leukst vind om te doen: mensen met humor te motiveren en verder helpen.

Haal de tips en trics bij haar op.

Fabian Franciscus
Professioneel autist
Fabian Franciscus Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Bram ’t Mannetje
Prorail
Bram 't Mannetje Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Joost Nagtzaam
Nederlandse Spoorwegen
Joost Nagtzaam Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020

Fabian beschrijft op een hilarische manier hoe zijn autisme hem soms in verwarrende situaties brengt.

“Hoewel mensen op deze manier om het onderwerp kunnen lachen zit er wel een serieuze laag onder die ik naar voren wil brengen.

Dankzij cabaret vond ik een manier om me te kunnen ontwikkelen. Mijn show gaat natuurlijk niet alleen over dat autisme, maar het is wel een belangrijk deel van me.”

Bram en Joost gaan in op de ‘customer journey’ bij het maken van een treinreis. Oftewel: welke activiteiten zijn dan nodig en hoe toegankelijk zijn die?

Om te beginnen is er toegankelijke reisinformatie nodig over toegankelijke reizen. Daarna moet er een keuze gemaakt worden voor reizigers met een beperking in het woud van reisproducten. Voor deze zaken is de NS verantwoordelijk. Eenmaal op reis moet er door de stations genavigeerd worden. De toegankelijkheid hiervan is een zaak voor ProRail. En tot slot moet iemand met een beperking zich kunnen begeven in de trein (is weer van de NS).

Al met al zijn er veel elementen in zo’n reis, die allen toegankelijk moeten zijn om als persoon met een beperking succesvol met de trein te reizen en vraagt dit een nauwe afstemming tussen ProRail en de NS. Hoe doen zij dit en wat is er?

Theo Brands
De Meierij
Theo Brands Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
Lars Nieuwenhoff
GoOV
Lars Nieuwenhoff Spreker op de Dag van het Leerlingenvervoer 2020
het Gehandicapte Kind
voorheen NSGK

Samenwerkingsverband De Meijerij heeft tot doel om het Speciaal Basisonderwijs in haar Samenwerkingsverband af te schaffen.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. De Meierij zorgt ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Soms op een speciale school, maar steeds vaker kunnen kinderen in het regulier onderwijs blijven, al dan niet met ondersteuning op maat.

Hoe brengt de Meierij het Passend Onderwijs dichterbij en wat komt ze dan tegen in het leerlingenvervoer?

Mobility as a Service (MaaS) is het zo slim en laagdrempelig mogelijk maken van mobiliteitsgebruik.

Alle vormen van mobiliteit zijn op een centraal punt geïntegreerd en via een multimodale reisplanner beschikbaar. Deze nieuwe kijk op mobiliteit gaat zeker ook zijn invloed hebben op het leerlingenvervoer.

Lars Nieuwenhoff (directeur en oprichter van GoOV) houdt zich o.a. bezig met MAAS. Hij vertelt ons over de ontwikkelingen en de toekomst van mobiliteit.